pks hrubieszów, oskp, stacja kontoli pojazdów, wynajmy, naprawa pojazdów, myjnia samochodowa

e-mail: biuro@pkshrubieszow-nowy.pl

tel. 690 690 046

e-mail: biuro@pkshrubieszow-nowy.pl

tel. 690 690 046

Nowe tablice rejestracyjne w kolorze zielonym

11 lipca 2019

Od dziś można czasowo rejestrować pojazdy. Właśnie 11 lipca wchodzą w życie nowe przepisy, zgodnie z którymi w urzędach powinny pojawić się tablice rejestracyjne w zielonym kolorze. Aby je uzyskać, trzeba będzie wypełnić nowy blankiet dowodu rejestracyjnego.

 Dziś ( 11 lipca) wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu Drogowego, która wprowadza tzw. czasową rejestrację samochodów. Dzięki temu, firmy zajmujące się handlem samochodami, będą mogły np. legalnie przeprowadzać jazdy próbne poza placem. Profesjonalna rejestracja umożliwi firmom przeprowadzanie jazd testowych niezarejestrowanymi wcześniej na terytorium RP lub za granicą pojazdami, bez konieczności rejestracji każdego z nich w urzędzie.

Jak to działa?

Profesjonalny dowód rejestracyjny będzie ważny 30 dni od daty wypełnienia. Jeśli zostanie wydany na wniosek jednostki badawczej producenta, to blankiet będzie ważny sześć miesięcy (procedury i badania homologacyjne trwają dłużej niż 30 dni). W ciągu 30 dni od wygaśnięcia albo uchylenia decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdu (ma być wydawana na rok), właściciel takiej rejestracji będzie musiał zwrócić do odpowiedniego urzędu blankiety, dowody rejestracyjne oraz tablice rejestracyjne. Za niezastosowanie się do tego przepisu, przewidziano kary pieniężne, podobnie jak za udostępnianie tablic innym firmom.

Pojazd zarejestrowany na nowych zasadach będzie mógł być prowadzony przez kierowcę zatrudnionego przez daną firmę, a także przez klienta – osobę zainteresowaną zakupem pojazdu, ale w obecności pracownika wspomnianej firmy.

Jak uzyskać profesjonalny dowód rejestracyjny?

Dokumenty ma wydawać starosta. Uprawione podmioty, oprócz producentów pojazdów, mogą zamówić nie więcej niż 100 blankietów. Opłata za wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów wyniesie 100 zł, a za blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego – 10 zł. Starosta – w określonych przypadkach – może uchylić swoją decyzję, np. gdy podmiot uprawniony przekazał blankiety i tablice innemu użytkownikowi.

Czasowa rejestracja nie dla wszystkich

Niestety, z czasowej rejestracji nie będą mogli skorzystać wszyscy. Profesjonalnym dowodem rejestracyjnym i profesjonalnymi tablicami rejestracyjnymi mogą posługiwać się przedsiębiorcy z siedzibą lub oddziałem w Polsce, zajmujący się produkcją, dystrybucją lub badaniami pojazdów, a także jednostki uprawnione (np. Instytut Transportu Samochodowego) lub jednostki badawcze producentów.

Źródło: